A webáruház átmenetileg nem fogad rendeléseket.
Általános szerződési feltételek

Vásárlási információk:

Áraink forintban értendők, és a 27% -os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.

A szerződés az Exittheroom Kft.-val jön létre.

Exittheroom Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 31/b.

Adószám: 24292946-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 170365

Bejegyzés éve: 2013.03.14.

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: MKB 10300002-10665800-49020012

 

Rendelés és szállítás (a rendelésről bővebben)

Az Exittheshop  áruházban történt regisztrációval és rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a megfelelő oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az exittheshop  felelősséget nem vállal. Adatbeviteli hibák kijavítása az adataim menüpontban lehetséges.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

A kiszállítás 8-18 óra között történik.

Az exittheshop  webáruház kizárólag hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

 

A felelősség korlátozása

Az Exittheshop online áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Exittheshop  semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Exittheshop  áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Exittheshop  nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Exittheshop online  áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Exittheshop  nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Exittheshop  szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az Exittheshop online áruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Exittheshop  online áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Fontos tudnivalók a szavatosságról és a jótállásról

 

Szavatosság

A szavatosság feltételeit az 1959. évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon és a 49/2003. GKM rendelet szabályozza.

A törvény és a rendelet alapján az Exittheshop . 2 éves szavatossági időt biztosít a www.exittheshop.com webáruházban megvásárolt termékekre. A szavatossági kötelezettség abban az esetben érvényesíthető, amennyiben bizonyíthatóan a termék a vásárlás időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben rögzített tulajdonságoknak. A hiba bizonyítása az Exittheroom Kft. feladata a vásárlást követő 6 hónapon belül, 6 hónap eltelte után a Vásárló  kötelezettsége a feltételezett hiba bizonyítása. Amennyiben a hiba már a vásárlás időpontjában bizonyíthatóan ismert volt, a szavatosság nem érvényesíthető az Exittheroom Kft.-vel szemben szemben.

A szavatosság a megrendelés beazonosítása után érvényesíthető. Amennyiben a szavatosság kérése helytálló, a Vásárló kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje mert éppen nincs belőle raktáron, az esetben a javítás lehetősége áll fenn. Amennyiben sem cserélni sem javítani nem tudjuk a terméket, akkor annak vételára visszafizetésre kerül.

 

Jótállás, Garancia

Az Exittheroom Kft. a 151/2003. Kormányrendelet alapján, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) 1 év helyett 2 év jótállást vállal. A jótállás a megrendelés beazonosítása után pl rendelési azonosító, érvényesíthető. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Várásló kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje mert éppen nincs belőle raktáron, ez esetben a javítás lehetősége áll fenn. Amennyiben sem cserélni sem javítani nem tudjuk a terméket, akkor annak vételára visszafizetésre kerül.

Szavatosság, a jótállás érvényesítése

A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényet levélben, vagy  e-mailen jelezheti Az Exittheroom Kft.-nek címezve.

Postai cím: 1117 Fehérvári út 87. Exit The Room iroda

E-mail: info@exittheshop.com

 

14 napos pénzvisszafizetési garancia - az elállás joga

FONTOS! A számlát és az eredeti csomagolást minden esetben őrizze meg, mert csak ennek meglétével tudunk garanciát illetve cserét vagy visszafizetést eszközölni.

A számlát, ha elektronikusan kérte, pdf formátumban megküldtük e-mail címére. Más esetben a csomagban találja meg.

Amennyiben a megrendelt és kifizetett termék bármilyen okból nem nyeri el tetszését és visszaküldi a kézhez vételtől számított 14 napon belül (vagy 14 napon belül írásban jelzi felénk az elállás szándékát), az Exittheshop visszafizeti a termék árát. Ilyen esetben vissza kell juttatni a terméket, és az Exittheshop pedig a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríti a termék árát.  A visszajuttatott termék lehetőség szerint felbontatlan gyári csomagolásban legyen, vagy ha már felbontásra került a termék csomagolása, akkor ügyelj arra, hogy a csomagolás részei, a termék és annak tartozékai, valamint a leírása is sértetlen állapotban mind meglegyen. A visszajuttatot termék visszaszállítási díját nem áll módunkban visszatéríteni, az elállás joga csak a termékre és az eredeti termék(ek)re és szolgáltatás(ok)ra (ha van szállítási díj) vonatkozik! A Vásárló megrendelése során élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, azaz a szerződéstől (megrendeléstől) az áru átvételét követő tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat". Az eredeti kiállított számla másolatának csatolását is kérjük.

Futáros kiszállítás esetén a sértetlen terméket lehetőség szerint a számla másolatával, saját költségen kell visszaküldeni az Exittheshop  címére (1116 Bp, Fonyód utca 2 (Exit the Room telephely)), és a megérkezésétől számított 30 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvétele nem áll módunkban.

Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él! A termék nem rendeltetésszerű használatából adó károk megtérítését kérhetjük.